marzkaaa

317 tekstów – auto­rem jest marzkaaa.

W myślach układam roz­mowę między tobą a mną.
Dialog, który nie chce stać się realny... 

myśl • 10 sierpnia 2016, 21:36

Dot­knij mej rzeczywistości.
Ja na­dal wierzę, że twój do­tyk pot­ra­fi wszys­tko zmienić.

M. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 1 maja 2016, 21:15

Pojść....
Pójść przed siebie...
Tam, gdzie no­gi poniosą...
Tam, gdzie ser­ce powiedzie...
Tam, gdzie ro­zum na­wet nie spodziewał się dotrzeć... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 1 marca 2016, 20:56

Mówi się, że lep­szy wróbel w garści niż gołąb na dachu. Jed­nak co po­radzic na to, że choć wróbla sie ma to na­dal tęskni się za gołębiem.

~M. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 16 lutego 2016, 08:34

Bo my w tę noc by­liśmy już umówieni od lat... 

myśl
zebrała 9 fiszek • 5 stycznia 2016, 23:17

Jak wiele mogła zmienić krop­ka pos­ta­wiona na końcu zda­nia, a nie przecinek... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 3 stycznia 2016, 18:48

Niektórych blis­kich można spot­kać już tyl­ko we wspom­nieniach al­bo we snach. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 28 grudnia 2015, 20:00

Jednak nadal wierzę...

Ot­rząsam się ze złudzeń,
krocząc ku no­wej rzeczywistości.
Co dzień budzić daw­ne marzenia,
co dzień od­kry­wać nowe.
Wzniecić te uk­ry­te prag­nienia.
Pod­nieść wreszcie te myśli scho­wane
do szuf­la­dy pa­mięci.
By móc uświado­mić so­bie, że...
Jed­nak pamiętam,
jed­nak wiem,
jed­nak na­dal wierzę... 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 15 grudnia 2015, 21:27

Na­deszła po­ra by wreszcie głównym bo­hate­rem his­to­rii swo­jego życia. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 13 grudnia 2015, 12:06

I znów wie­czo­rami błądzę wśród wspom­nień wy­tatuowa­nych w pamięci. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 12 grudnia 2015, 20:24

marzkaaa

"Nie szukaj szczęścia w gwiazdach cudzego nieba, kiedy własne wisi ci nad głową." marzkaaa myśli :) A może gdy już nie ma nic do stracenia, wszystko jest do zyskania... Wszelkie prawa zastrzeżone. Teksty zamieszczane na tej stronie należą do autora. Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez zgody właściciela praw autorskich ZABRONIONE. Naruszenie praw autorskich podlega karze przewidzianej w kodeksie karnym oraz dzienniku ustaw. Mówi o tym ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku z późniejszymi zmianami.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

marzkaaa

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

10 sierpnia 2016, 21:39danioł sko­men­to­wał tek­st W myślach układam roz­mowę [...]

2 maja 2016, 10:11Irracja sko­men­to­wał tek­st Dotknij mej rzeczy­wis­tości. Ja na­dal [...]

1 maja 2016, 21:21krysta sko­men­to­wał tek­st Dotknij mej rzeczy­wis­tości. Ja na­dal [...]

16 lutego 2016, 08:38fyrfle sko­men­to­wał tek­st Mówi się, że lep­szy [...]

16 lutego 2016, 08:34marzkaaa do­dał no­wy tek­st Mówi się, że lep­szy [...]

5 stycznia 2016, 23:17marzkaaa do­dał no­wy tek­st Bo my w tę [...]

4 stycznia 2016, 14:09marzyciel08 sko­men­to­wał tek­st Jak wiele mogła zmienić [...]

3 stycznia 2016, 19:56marzyciel08 sko­men­to­wał tek­st Jak wiele mogła zmienić [...]