marzkaaa, strona 5

317 tekstów – auto­rem jest marzkaaa.

To nie są fa­nabe­rie, to nie są wy­maga­nia, to najzwyczaj­niej in­na ska­la potrzeb.
(tak z przym­rużeniem oka) 

myśl
zebrała 10 fiszek • 28 stycznia 2014, 12:58

Żyje się łat­wiej, jeśli nie zat­ra­camy się w rzeczywistości. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 27 stycznia 2014, 11:12

Mówi­cie mi jak mam żyć...
Jeśli mam żyć jak wszys­cy to tyl­ko w miej­scu o którym marzę... 

myśl
zebrała 9 fiszek • 4 stycznia 2014, 22:10

Znów Ty przenikasz me sny, gdy obok ktoś inny śpi...

Cze­kam na świat, na życie, które­go wciąż za mało,
cze­kam na miłość po którą wciąż niez­darnie wy­ciągam ręce.
Cze­kam na uczu­cie odsłaniam swe serce.
A jeśli zno­wu odep­chnie mnie ktoś, czy mogę stra­cić więcej?
Może jednak [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 9 fiszek • 30 grudnia 2013, 17:10

Po­noć le­piej nie nie pat­rzeć w oczy marze­niom.
Le­piej po­zos­ta­wić je choć trochę nieosiągal­ny­mi.
Le­piej zos­ta­wić w nich trochę tajemniczości:) 

myśl
zebrała 19 fiszek • 30 czerwca 2013, 12:30

Często za­miast brać pod uwagę wiele sce­nariu­szy, le­piej sku­pić się na jed­nym, konkretnym. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 12 sierpnia 2012, 11:47

Cza­sami pew­ne rzeczy le­piej zacho­wać dla siebie,
cza­sami pew­nej wie­dzy le­piej nie poszerzać. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 9 sierpnia 2012, 18:35

Nie wiem co tu ro­bię, ale tu jestem...
Bo nig­dy nie wiado­mo, dokąd zap­ro­wadzi Cię życie.
Nig­dy nie wiado­mo, dokąd pop­ro­wadzi Cię serce... 

myśl
zebrała 11 fiszek • 29 lipca 2012, 12:26

Pew­ne rzeczy po pros­tu są, pew­ne rzeczy po pros­tu się dzieją.
Nie muszą mieć sen­su, ale tak jest, pogódź się z tym... 

myśl
zebrała 11 fiszek • 19 lipca 2012, 19:39

Mi­mo wszys­tko do te­go miej­sca, do tej chwi­li doszliśmy ra­zem. Ra­zem, a nie osobno. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 18 lipca 2012, 17:19

marzkaaa

"Nie szukaj szczęścia w gwiazdach cudzego nieba, kiedy własne wisi ci nad głową." marzkaaa myśli :) A może gdy już nie ma nic do stracenia, wszystko jest do zyskania... Wszelkie prawa zastrzeżone. Teksty zamieszczane na tej stronie należą do autora. Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez zgody właściciela praw autorskich ZABRONIONE. Naruszenie praw autorskich podlega karze przewidzianej w kodeksie karnym oraz dzienniku ustaw. Mówi o tym ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku z późniejszymi zmianami.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

marzkaaa

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

10 sierpnia 2016, 21:39danioł sko­men­to­wał tek­st W myślach układam roz­mowę [...]

2 maja 2016, 10:11Irracja sko­men­to­wał tek­st Dotknij mej rzeczy­wis­tości. Ja na­dal [...]

1 maja 2016, 21:21krysta sko­men­to­wał tek­st Dotknij mej rzeczy­wis­tości. Ja na­dal [...]

16 lutego 2016, 08:38fyrfle sko­men­to­wał tek­st Mówi się, że lep­szy [...]

16 lutego 2016, 08:34marzkaaa do­dał no­wy tek­st Mówi się, że lep­szy [...]

5 stycznia 2016, 23:17marzkaaa do­dał no­wy tek­st Bo my w tę [...]

4 stycznia 2016, 14:09marzyciel08 sko­men­to­wał tek­st Jak wiele mogła zmienić [...]

3 stycznia 2016, 19:56marzyciel08 sko­men­to­wał tek­st Jak wiele mogła zmienić [...]