marzkaaa, strona 3

317 tekstów – auto­rem jest marzkaaa.

Ty­siąc rzeczy i spraw od­wra­ca uwagę od te­go co nap­rawdę ważne. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 30 sierpnia 2015, 21:33

Strach przed zmianą jest wiel­ki.
Jed­nak gor­szy jest żal, że się odpuściło. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 29 sierpnia 2015, 21:55

Codzien­nie siłując się z wymaganiami,
tyl­ko w snach wy­ciąga­my ręce po pragnienia. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 27 sierpnia 2015, 09:09

Ran­kiem znów obudzi­my się my wol­ni niewol­ni­cy włas­nych wyborów. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 9 sierpnia 2015, 17:12

Życie nau­czyło mnie, że obiet­ni­ce na zaw­sze nie są war­te ty­le co te składa­ne każde­go dnia... 

myśl
zebrała 8 fiszek • 26 lipca 2015, 22:55

Spląta­na pajęczyną codzien­ności co dzien próbuję roz­winąć swe skrzydła.. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 23 lipca 2015, 23:24

Uciec - zos­tać. Ro­zum znów próbu­je do­gonić serce. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 21 lipca 2015, 20:06

Może i zos­tać nie można, ale jak odejść?! 

myśl
zebrała 7 fiszek • 14 listopada 2014, 21:51

Ży­cie jest ciągiem wy­borów i kon­sek­wen­cji , które po nich następują 

myśl
zebrała 11 fiszek • 12 listopada 2014, 23:07

Strach i poczu­cie bez­radności moc­niej wiąże niż nieje­den sznur. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 3 listopada 2014, 18:00

marzkaaa

"Nie szukaj szczęścia w gwiazdach cudzego nieba, kiedy własne wisi ci nad głową." marzkaaa myśli :) A może gdy już nie ma nic do stracenia, wszystko jest do zyskania... Wszelkie prawa zastrzeżone. Teksty zamieszczane na tej stronie należą do autora. Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez zgody właściciela praw autorskich ZABRONIONE. Naruszenie praw autorskich podlega karze przewidzianej w kodeksie karnym oraz dzienniku ustaw. Mówi o tym ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku z późniejszymi zmianami.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

marzkaaa

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

10 sierpnia 2016, 21:39danioł sko­men­to­wał tek­st W myślach układam roz­mowę [...]

2 maja 2016, 10:11Irracja sko­men­to­wał tek­st Dotknij mej rzeczy­wis­tości. Ja na­dal [...]

1 maja 2016, 21:21krysta sko­men­to­wał tek­st Dotknij mej rzeczy­wis­tości. Ja na­dal [...]

16 lutego 2016, 08:38fyrfle sko­men­to­wał tek­st Mówi się, że lep­szy [...]

16 lutego 2016, 08:34marzkaaa do­dał no­wy tek­st Mówi się, że lep­szy [...]

5 stycznia 2016, 23:17marzkaaa do­dał no­wy tek­st Bo my w tę [...]

4 stycznia 2016, 14:09marzyciel08 sko­men­to­wał tek­st Jak wiele mogła zmienić [...]

3 stycznia 2016, 19:56marzyciel08 sko­men­to­wał tek­st Jak wiele mogła zmienić [...]