marzkaaa, poezja

5 tekstów (poez­ja) – auto­rem jest marzkaaa.

Jednak nadal wierzę...

Ot­rząsam się ze złudzeń,
krocząc ku no­wej rzeczywistości.
Co dzień budzić daw­ne marzenia,
co dzień od­kry­wać nowe.
Wzniecić te uk­ry­te prag­nienia.
Pod­nieść wreszcie te myśli scho­wane
do szuf­la­dy pa­mięci.
By móc uświado­mić so­bie, że...
Jed­nak pamiętam,
jed­nak wiem,
jed­nak na­dal wierzę... 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 15 grudnia 2015, 21:27

Łza

Jed­na myśl.
Myśl o Tobie.
I po mym po­liczku spłynęła łza.
A ja za wszelką cenę uk­ry­wam ją.
Przed światem, przed innymi.
Przed wiatrem.
By nie osuszył jej przypadkiem.
Cho­wam ją w pamięci.
By wciąż wie­rzyć, że jes­teś tuż obok.
Tak na wy­ciągnięcie reki.
Tak blisko... 

wiersz
zebrał 28 fiszek • 10 grudnia 2015, 22:20

odleglość...

Już tyl­ko we śnie mogę Cię spotkać,
rzeczy­wis­tość odeb­rała mi oczu twych blask.
Ki­lomet­ry zab­rały mi twój cień i tyl­ko nocą łudzę się,
że w ok­nie twym za­pali się światło,
że w blis­kości twej od­najdę swój kąt.
Ile jeszcze dni, godzin, mam czekać.
Ile myśli wy­powiem,
ile słów niewy­powie­dzianych po­jawi się.
ile gwiazd usłyszy to sa­mo życzenie.
Ja­kie jeszcze sce­nariu­sze usłyszy tyl­ko poduszka
Cze­kam, wierzę, mam nadzieję...

(z szuflady) 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 3 października 2014, 22:33

Znów Ty przenikasz me sny, gdy obok ktoś inny śpi...

Cze­kam na świat, na życie, które­go wciąż za mało,
cze­kam na miłość po którą wciąż niez­darnie wy­ciągam ręce.
Cze­kam na uczu­cie odsłaniam swe serce.
A jeśli zno­wu odep­chnie mnie ktoś, czy mogę stra­cić więcej?
Może jednak [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 9 fiszek • 30 grudnia 2013, 17:10

Chwila...

Świateł blask, mu­zyki rytm,
Wyz­wo­lenie me,
Ty­siąc krótkich chwil w ra­mionach Twych.
Je­den ruch, je­den krok
Uciekłam stąd,
Ciem­na noc, bo­les­nych marzeń koc.
Za­pach wspom­nień o po­ran­ku, śla­dy dot­knięć czuły mój kochanku.
Cichy żal, że nie cofnęłam się.
Sza­ry dzień, ko­lej­ny dzień a ja szu­kam za­pachu twe­go
I ko­lej­ne per­fu­my czuję mi­mo, że znalazłam
To już nie to bez ciebie.
Two­ja twarz i uśmiech twój były tylko,
Zapłonęły jas­nym blas­kiem w moim ciem­nym świecie. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 18 czerwca 2012, 18:16

marzkaaa

"Nie szukaj szczęścia w gwiazdach cudzego nieba, kiedy własne wisi ci nad głową." marzkaaa myśli :) A może gdy już nie ma nic do stracenia, wszystko jest do zyskania... Wszelkie prawa zastrzeżone. Teksty zamieszczane na tej stronie należą do autora. Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez zgody właściciela praw autorskich ZABRONIONE. Naruszenie praw autorskich podlega karze przewidzianej w kodeksie karnym oraz dzienniku ustaw. Mówi o tym ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku z późniejszymi zmianami.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

marzkaaa

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

10 sierpnia 2016, 21:39danioł sko­men­to­wał tek­st W myślach układam roz­mowę [...]

2 maja 2016, 10:11Irracja sko­men­to­wał tek­st Dotknij mej rzeczy­wis­tości. Ja na­dal [...]

1 maja 2016, 21:21krysta sko­men­to­wał tek­st Dotknij mej rzeczy­wis­tości. Ja na­dal [...]

16 lutego 2016, 08:38fyrfle sko­men­to­wał tek­st Mówi się, że lep­szy [...]

16 lutego 2016, 08:34marzkaaa do­dał no­wy tek­st Mówi się, że lep­szy [...]

5 stycznia 2016, 23:17marzkaaa do­dał no­wy tek­st Bo my w tę [...]

4 stycznia 2016, 14:09marzyciel08 sko­men­to­wał tek­st Jak wiele mogła zmienić [...]

3 stycznia 2016, 19:56marzyciel08 sko­men­to­wał tek­st Jak wiele mogła zmienić [...]