marzkaaa, teksty z września 2015 roku

6 tekstów z września 2015 ro­ku – auto­rem jest marzkaaa.

Choć dłoń trzy­ma drugą dłoń,
choć między us­ta­mi nik­nie granica,
choć ciału tak blis­ko do dru­giego ciała.
To ich myśli na­dal po­zos­tają tak bar­dzo odległe. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 28 września 2015, 19:54

Nies­pełniona miłość nie wy­gasa,
gdzieś tam pod skórą się tli,
co ja­kiś czas roz­grze­wa myśli małym, cichym,
lecz tak bar­dzo wy­mow­nym "a co by było gdyby"...

in­spi­red M :) 

myśl
zebrała 12 fiszek • 22 września 2015, 21:58

Sta­le po­zos­taję zagadką,
prze­de wszyt­kim dla sa­mej siebie. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 18 września 2015, 21:57

Ty­siąc rozmów,
Sce­nariusz jeszcze nie odegrany.
Sen, a rzeczywistość. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 12 września 2015, 09:27

Pew­ne chwi­le, mo­men­ty, zdarze­nia niosą ze sobą zmianę.
Zmieniają na zaw­sze. I już nic nie jest ta­kie samo. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 11 września 2015, 21:03

Nie bój się zmian budzą no­we ocze­kiwa­nia i ot­wierają sze­reg możliwości. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 2 września 2015, 13:16

marzkaaa

"Nie szukaj szczęścia w gwiazdach cudzego nieba, kiedy własne wisi ci nad głową." marzkaaa myśli :) A może gdy już nie ma nic do stracenia, wszystko jest do zyskania... Wszelkie prawa zastrzeżone. Teksty zamieszczane na tej stronie należą do autora. Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez zgody właściciela praw autorskich ZABRONIONE. Naruszenie praw autorskich podlega karze przewidzianej w kodeksie karnym oraz dzienniku ustaw. Mówi o tym ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku z późniejszymi zmianami.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

marzkaaa

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

10 sierpnia 2016, 21:39danioł sko­men­to­wał tek­st W myślach układam roz­mowę [...]

2 maja 2016, 10:11Irracja sko­men­to­wał tek­st Dotknij mej rzeczy­wis­tości. Ja na­dal [...]

1 maja 2016, 21:21krysta sko­men­to­wał tek­st Dotknij mej rzeczy­wis­tości. Ja na­dal [...]

16 lutego 2016, 08:38fyrfle sko­men­to­wał tek­st Mówi się, że lep­szy [...]

16 lutego 2016, 08:34marzkaaa do­dał no­wy tek­st Mówi się, że lep­szy [...]

5 stycznia 2016, 23:17marzkaaa do­dał no­wy tek­st Bo my w tę [...]

4 stycznia 2016, 14:09marzyciel08 sko­men­to­wał tek­st Jak wiele mogła zmienić [...]

3 stycznia 2016, 19:56marzyciel08 sko­men­to­wał tek­st Jak wiele mogła zmienić [...]