marzkaaa, teksty z września 2011 roku

4 teksty z września 2011 ro­ku – auto­rem jest marzkaaa.

Po­noć le­piej nie sta­wać oko w oko z marze­niami, może le­piej by ideały po­zos­tały trochę nierzeczywiste... 

myśl
zebrała 32 fiszki • 28 września 2011, 23:56

Szu­kając od­po­wie­dzi we wszys­tkim wokół, po raz ko­lej­ny tak nap­rawdę próbuję od­na­leźć siebie. 

myśl
zebrała 35 fiszek • 27 września 2011, 23:08

To nie kłam­stwa krzyw­dzą ludzi. To, po raz ko­lej­ny za­wie­dzione zaufanie. 

myśl
zebrała 59 fiszek • 20 września 2011, 20:32

Co z te­go, że znam set­ki his­to­rii, gdy mo­ja jest właśnie tą je­dyną. Tą, którą próbuję na­pisać po swojemu. 

myśl
zebrała 33 fiszki • 19 września 2011, 22:48

marzkaaa

"Nie szukaj szczęścia w gwiazdach cudzego nieba, kiedy własne wisi ci nad głową." marzkaaa myśli :) A może gdy już nie ma nic do stracenia, wszystko jest do zyskania... Wszelkie prawa zastrzeżone. Teksty zamieszczane na tej stronie należą do autora. Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez zgody właściciela praw autorskich ZABRONIONE. Naruszenie praw autorskich podlega karze przewidzianej w kodeksie karnym oraz dzienniku ustaw. Mówi o tym ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku z późniejszymi zmianami.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

marzkaaa

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

10 sierpnia 2016, 21:39danioł sko­men­to­wał tek­st W myślach układam roz­mowę [...]

2 maja 2016, 10:11Irracja sko­men­to­wał tek­st Dotknij mej rzeczy­wis­tości. Ja na­dal [...]

1 maja 2016, 21:21krysta sko­men­to­wał tek­st Dotknij mej rzeczy­wis­tości. Ja na­dal [...]

16 lutego 2016, 08:38fyrfle sko­men­to­wał tek­st Mówi się, że lep­szy [...]

16 lutego 2016, 08:34marzkaaa do­dał no­wy tek­st Mówi się, że lep­szy [...]

5 stycznia 2016, 23:17marzkaaa do­dał no­wy tek­st Bo my w tę [...]

4 stycznia 2016, 14:09marzyciel08 sko­men­to­wał tek­st Jak wiele mogła zmienić [...]

3 stycznia 2016, 19:56marzyciel08 sko­men­to­wał tek­st Jak wiele mogła zmienić [...]