marzkaaa, teksty ze stycznia 2012 roku

6 tekstów ze stycznia 2012 ro­ku – auto­rem jest marzkaaa.

Może to i oczy­wis­te, że nie ma wa­dy bez za­lety.
Lecz tak wielu, tak trud­no w to uwierzyć... 

myśl
zebrała 35 fiszek • 24 stycznia 2012, 18:13

Cza­sem le­piej nie po­wie­dzieć nic niż zro­bić to w nieod­po­wied­ni sposób.
Niektóre słowa wy­magają właści­wej oprawy... 

myśl
zebrała 52 fiszki • 17 stycznia 2012, 20:41

Do mówienia często pot­rze­ba od­wa­gi, do słucha­nia zaś dużej daw­ki pokory. 

myśl
zebrała 61 fiszek • 16 stycznia 2012, 21:17

Cza­sami bra­kuje słów na udziele­nie odpowiedzi,
ale czy właśnie wte­dy mil­cze­nie nie sta­je się odpowiedzią. 

myśl
zebrała 56 fiszek • 15 stycznia 2012, 11:16

Słaby, lecz cel­ny cios za­dany z zas­kocze­nia bo­li o bar­dziej niż spodziewa­ny,
na­wet sil­ny atak

myśl
zebrała 48 fiszek • 14 stycznia 2012, 21:24

Ko­lej­ny raz zaczy­nając roz­mowę myślisz...
Po­roz­ma­wiaj ze mną,
poz­naj mnie,
proszę poz­naj praw­dziwą mnie. 

myśl
zebrała 39 fiszek • 10 stycznia 2012, 14:28

marzkaaa

"Nie szukaj szczęścia w gwiazdach cudzego nieba, kiedy własne wisi ci nad głową." marzkaaa myśli :) A może gdy już nie ma nic do stracenia, wszystko jest do zyskania... Wszelkie prawa zastrzeżone. Teksty zamieszczane na tej stronie należą do autora. Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez zgody właściciela praw autorskich ZABRONIONE. Naruszenie praw autorskich podlega karze przewidzianej w kodeksie karnym oraz dzienniku ustaw. Mówi o tym ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku z późniejszymi zmianami.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

marzkaaa

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

10 sierpnia 2016, 21:39danioł sko­men­to­wał tek­st W myślach układam roz­mowę [...]

2 maja 2016, 10:11Irracja sko­men­to­wał tek­st Dotknij mej rzeczy­wis­tości. Ja na­dal [...]

1 maja 2016, 21:21krysta sko­men­to­wał tek­st Dotknij mej rzeczy­wis­tości. Ja na­dal [...]

16 lutego 2016, 08:38fyrfle sko­men­to­wał tek­st Mówi się, że lep­szy [...]

16 lutego 2016, 08:34marzkaaa do­dał no­wy tek­st Mówi się, że lep­szy [...]

5 stycznia 2016, 23:17marzkaaa do­dał no­wy tek­st Bo my w tę [...]

4 stycznia 2016, 14:09marzyciel08 sko­men­to­wał tek­st Jak wiele mogła zmienić [...]

3 stycznia 2016, 19:56marzyciel08 sko­men­to­wał tek­st Jak wiele mogła zmienić [...]