marzkaaa, teksty z października 2014 roku

10 tekstów z paździer­ni­ka 2014 ro­ku – auto­rem jest marzkaaa.

Ser­ce człowieka po­zos­ta­je swoim włas­nym panem. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 23 października 2014, 23:14

Do­ceń to masz,
ko­lej­ny raz możesz te­go nie dostać. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 22 października 2014, 12:26

Tęskniąc za czymś cze­go nie ma,
w podążaniu za marze­niami
ciągle szu­kam sa­mej siebie. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 21 października 2014, 21:49

da­lej niż bliżej
dłonią sięgając gwiazd
stopą do­tykaj ziemi 

myśl
zebrała 11 fiszek • 16 października 2014, 23:32

Szczęście mie­szka za mos­tem strachu.
Jes­teś go­towy by przejść? 

myśl
zebrała 9 fiszek • 9 października 2014, 11:10

Po­zos­ta­je al­bo gra po­zorów, al­bo szu­kanie in­ne­go toru. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 8 października 2014, 19:21

Nie dasz por­wać się wytęsknionej fa­li, jes­li cu­ma wciaż trzy­ma Cię u brzegu. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 7 października 2014, 08:24

Jest czas w którym od­da­jemy się chwi­li, po prostu.
Jest czas, kiedy od­da­jemy się myślom, bo tak. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 5 października 2014, 12:39

Odłam­ka­mi kruchej bańki po­zorów bar­dzo łat­wo można się bo­leśnie pokaleczyć. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 4 października 2014, 17:52

odleglość...

Już tyl­ko we śnie mogę Cię spotkać,
rzeczy­wis­tość odeb­rała mi oczu twych blask.
Ki­lomet­ry zab­rały mi twój cień i tyl­ko nocą łudzę się,
że w ok­nie twym za­pali się światło,
że w blis­kości twej od­najdę swój kąt.
Ile jeszcze dni, godzin, mam czekać.
Ile myśli wy­powiem,
ile słów niewy­powie­dzianych po­jawi się.
ile gwiazd usłyszy to sa­mo życzenie.
Ja­kie jeszcze sce­nariu­sze usłyszy tyl­ko poduszka
Cze­kam, wierzę, mam nadzieję...

(z szuflady) 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 3 października 2014, 22:33

marzkaaa

"Nie szukaj szczęścia w gwiazdach cudzego nieba, kiedy własne wisi ci nad głową." marzkaaa myśli :) A może gdy już nie ma nic do stracenia, wszystko jest do zyskania... Wszelkie prawa zastrzeżone. Teksty zamieszczane na tej stronie należą do autora. Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez zgody właściciela praw autorskich ZABRONIONE. Naruszenie praw autorskich podlega karze przewidzianej w kodeksie karnym oraz dzienniku ustaw. Mówi o tym ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku z późniejszymi zmianami.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

marzkaaa

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

10 sierpnia 2016, 21:39danioł sko­men­to­wał tek­st W myślach układam roz­mowę [...]

2 maja 2016, 10:11Irracja sko­men­to­wał tek­st Dotknij mej rzeczy­wis­tości. Ja na­dal [...]

1 maja 2016, 21:21krysta sko­men­to­wał tek­st Dotknij mej rzeczy­wis­tości. Ja na­dal [...]

16 lutego 2016, 08:38fyrfle sko­men­to­wał tek­st Mówi się, że lep­szy [...]

16 lutego 2016, 08:34marzkaaa do­dał no­wy tek­st Mówi się, że lep­szy [...]

5 stycznia 2016, 23:17marzkaaa do­dał no­wy tek­st Bo my w tę [...]

4 stycznia 2016, 14:09marzyciel08 sko­men­to­wał tek­st Jak wiele mogła zmienić [...]

3 stycznia 2016, 19:56marzyciel08 sko­men­to­wał tek­st Jak wiele mogła zmienić [...]