marzkaaa, teksty z października 2011 roku

7 tekstów z paździer­ni­ka 2011 ro­ku – auto­rem jest marzkaaa.

Nie cho­waj uśmie­chu do kieszeni,
nie za­mykaj marzeń w pu­dełku,
nie uk­ry­waj się za portfelem.
Życie nie cze­ka na spec­jalne okazje. 

myśl
zebrała 47 fiszek • 31 października 2011, 15:21

W Twoich oczach ta­jem­ni­ca, a w uśmie­chu obietnica.
Py­tanie, co przy­ciąga bar­dziej, a cze­go bar­dziej się boję.

:) 

myśl
zebrała 48 fiszek • 26 października 2011, 20:51

Za­wie­szo­na mie­dzy tym co się skończyło, a tym co ma na­dejść.
Krok w stronę ko­nie­czności, czy krok w stronę marzeń.
Wybór czy de­cyz­ja losu... 

myśl
zebrała 48 fiszek • 14 października 2011, 20:24

Na­wet we włas­nej pajęczy­nie pająk może się pogubić. 

myśl
zebrała 48 fiszek • 8 października 2011, 22:01

Za­kocha­nych, kłamców, tros­kli­wych rodziców, roz­ra­biające dzieci, oszustów, głod­nych, sprag­nionych, wątpiących, poszu­kujących, le­niwych, wierzących, niewierzących, po­lity­ka, le­karza, kucharza, dziennikarza...
Wszys­tkich nas de­mas­kują drobiazgi... 

myśl
zebrała 50 fiszek • 6 października 2011, 19:28

Daw­na kom­plet­ność rzeczy­wis­tości, gdy przy świat był dokład­nie ta­ki ja­ki po­winien być.
A może to tyl­ko wy­biórcza pamięć... 

myśl
zebrała 34 fiszki • 5 października 2011, 17:59

Są w życiu ta­kie chwi­le, gdy całe życie, cały wiel­ki wszechświat kur­czy się do roz­miarów ser­ca wy­pełnione­go og­ro­mem uczuć.

1.10.11r. 

myśl
zebrała 59 fiszek • 4 października 2011, 22:45

marzkaaa

"Nie szukaj szczęścia w gwiazdach cudzego nieba, kiedy własne wisi ci nad głową." marzkaaa myśli :) A może gdy już nie ma nic do stracenia, wszystko jest do zyskania... Wszelkie prawa zastrzeżone. Teksty zamieszczane na tej stronie należą do autora. Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez zgody właściciela praw autorskich ZABRONIONE. Naruszenie praw autorskich podlega karze przewidzianej w kodeksie karnym oraz dzienniku ustaw. Mówi o tym ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku z późniejszymi zmianami.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

marzkaaa

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

10 sierpnia 2016, 21:39danioł sko­men­to­wał tek­st W myślach układam roz­mowę [...]

2 maja 2016, 10:11Irracja sko­men­to­wał tek­st Dotknij mej rzeczy­wis­tości. Ja na­dal [...]

1 maja 2016, 21:21krysta sko­men­to­wał tek­st Dotknij mej rzeczy­wis­tości. Ja na­dal [...]

16 lutego 2016, 08:38fyrfle sko­men­to­wał tek­st Mówi się, że lep­szy [...]

16 lutego 2016, 08:34marzkaaa do­dał no­wy tek­st Mówi się, że lep­szy [...]

5 stycznia 2016, 23:17marzkaaa do­dał no­wy tek­st Bo my w tę [...]

4 stycznia 2016, 14:09marzyciel08 sko­men­to­wał tek­st Jak wiele mogła zmienić [...]

3 stycznia 2016, 19:56marzyciel08 sko­men­to­wał tek­st Jak wiele mogła zmienić [...]