marzkaaa, teksty z maja 2012 roku

4 teksty z ma­ja 2012 ro­ku – auto­rem jest marzkaaa.

Czas im nig­dy nie sprzyjał.
Los dał chwilę, kiedy mog­li pos­ma­kować te­go co mogłoby być. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 29 maja 2012, 12:03

Dziw­na iro­nia lo­su jak mog­li skończyć ra­zem w ten sposób.
Ra­zem po la­tach osob­ne­go życia.
Wtu­leni w siebie w czułym uścisku. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 28 maja 2012, 12:03

Po raz ko­lej­ny za­padła cisza...
Po raz ko­lej­ny mil­czy­my szu­kając słów, które nie przychodzą... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 24 maja 2012, 11:29

Tak bar­dzo pot­rze­byje­my obiet­ni­cy, że życie będzie się toczyć da­lej nieza­leżnie od uzys­ka­nych zysków czy po­niesionych przez nas strat

myśl
zebrała 3 fiszki • 8 maja 2012, 17:46

marzkaaa

"Nie szukaj szczęścia w gwiazdach cudzego nieba, kiedy własne wisi ci nad głową." marzkaaa myśli :) A może gdy już nie ma nic do stracenia, wszystko jest do zyskania... Wszelkie prawa zastrzeżone. Teksty zamieszczane na tej stronie należą do autora. Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez zgody właściciela praw autorskich ZABRONIONE. Naruszenie praw autorskich podlega karze przewidzianej w kodeksie karnym oraz dzienniku ustaw. Mówi o tym ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku z późniejszymi zmianami.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

marzkaaa

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

10 sierpnia 2016, 21:39danioł sko­men­to­wał tek­st W myślach układam roz­mowę [...]

2 maja 2016, 10:11Irracja sko­men­to­wał tek­st Dotknij mej rzeczy­wis­tości. Ja na­dal [...]

1 maja 2016, 21:21krysta sko­men­to­wał tek­st Dotknij mej rzeczy­wis­tości. Ja na­dal [...]

16 lutego 2016, 08:38fyrfle sko­men­to­wał tek­st Mówi się, że lep­szy [...]

16 lutego 2016, 08:34marzkaaa do­dał no­wy tek­st Mówi się, że lep­szy [...]

5 stycznia 2016, 23:17marzkaaa do­dał no­wy tek­st Bo my w tę [...]

4 stycznia 2016, 14:09marzyciel08 sko­men­to­wał tek­st Jak wiele mogła zmienić [...]

3 stycznia 2016, 19:56marzyciel08 sko­men­to­wał tek­st Jak wiele mogła zmienić [...]