marzkaaa, teksty z maja 2010 roku

26 tekstów z ma­ja 2010 ro­ku – auto­rem jest marzkaaa.

Każda miłość ma swoją piosenkę.
Nieza­leżnie od słów czy me­lodii to piosen­ka tyl­ko o niej. 

myśl
zebrała 106 fiszek • 31 maja 2010, 20:58

Może szczęście to umiejętność dos­to­sowa­nia rzeczy­wis­tości do swoich wyobrażeń... 

myśl
zebrała 107 fiszek • 29 maja 2010, 22:05

To była jej ko­lej­na ucie­czka przed życiem, przed tym co może je od­mienić.
Strach przed zmiana­mi chro­nił ją nie tyl­ko przed złymi stro­nami podjętych de­cyz­ji, ale też nie poz­wa­lał, by przy­darzyło się coś dobrego. 

myśl
zebrała 73 fiszki • 28 maja 2010, 21:07

Są krop­le na ka­tar, na ser­ce czy żołądek. Tyl­ko cze­mu nikt nie wy­myślił jeszcze kro­pel na głupotę?! Wys­tar­czyłoby je po­dać i po sprawie... 

myśl
zebrała 91 fiszek • 27 maja 2010, 21:09

Z miłością jest jak z prądem elek­trycznym, nie mu­sisz jej widzieć, ani wie­dzieć na ja­kiej za­sadzie działa, nie wiesz na­wet kiedy może Cię kopnąć... 

myśl
zebrała 87 fiszek • 26 maja 2010, 12:04

Za­wie­sze­ni po­między "będzie co ma być", a "ja­koś to będzie".
Ale w końcu ja­koś być musi... 

myśl
zebrała 103 fiszki • 25 maja 2010, 10:46

Po­zos­tało ty­le niewy­powie­dzianych słów, zab­rakło ty­lu gestów, zos­tało kil­ka rzeczy, parę zdjęć i pus­tka… Ta bo­les­na pus­tka którą próbu­jemy za­pełnić uczu­ciami, wspom­nieniami, pa­mięcią i nadzieją że kiedyś się spot­ka­my… Bo prze­cież „Miłość na śmierć nie umiera”…

Babci… 

myśl
zebrała 74 fiszki • 24 maja 2010, 22:18

Niektóre wspom­nienia trze­ba szczególnie sta­ran­nie przyk­le­jać do ser­ca, żeby nie zer­wał ich po­wiew czasu...
22.05.2010 

myśl
zebrała 155 fiszek • 22 maja 2010, 19:51

Złożyłeś po­danie o miłość, te­raz cze­kasz w pocze­kal­ni ser­ca, by do­wie­dzieć się czy zos­tało przyjęte. 

myśl
zebrała 88 fiszek • 21 maja 2010, 09:19

W każdym mo­men­cie swe­go życia na coś cze­kamy. Pew­nych rzeczy ocze­kuje­my z utęsknieniem, in­ne próbu­jemy za wszelką cenę od­sunąć w cza­sie.
Czy te­go chce­my czy nie, to w tej chwi­li też na coś czekamy! 

myśl
zebrała 59 fiszek • 20 maja 2010, 22:00

marzkaaa

"Nie szukaj szczęścia w gwiazdach cudzego nieba, kiedy własne wisi ci nad głową." marzkaaa myśli :) A może gdy już nie ma nic do stracenia, wszystko jest do zyskania... Wszelkie prawa zastrzeżone. Teksty zamieszczane na tej stronie należą do autora. Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez zgody właściciela praw autorskich ZABRONIONE. Naruszenie praw autorskich podlega karze przewidzianej w kodeksie karnym oraz dzienniku ustaw. Mówi o tym ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku z późniejszymi zmianami.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

marzkaaa

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

10 sierpnia 2016, 21:39danioł sko­men­to­wał tek­st W myślach układam roz­mowę [...]

2 maja 2016, 10:11Irracja sko­men­to­wał tek­st Dotknij mej rzeczy­wis­tości. Ja na­dal [...]

1 maja 2016, 21:21krysta sko­men­to­wał tek­st Dotknij mej rzeczy­wis­tości. Ja na­dal [...]

16 lutego 2016, 08:38fyrfle sko­men­to­wał tek­st Mówi się, że lep­szy [...]

16 lutego 2016, 08:34marzkaaa do­dał no­wy tek­st Mówi się, że lep­szy [...]

5 stycznia 2016, 23:17marzkaaa do­dał no­wy tek­st Bo my w tę [...]

4 stycznia 2016, 14:09marzyciel08 sko­men­to­wał tek­st Jak wiele mogła zmienić [...]

3 stycznia 2016, 19:56marzyciel08 sko­men­to­wał tek­st Jak wiele mogła zmienić [...]