marzkaaa, teksty z listopada 2011 roku

20 tekstów z lis­to­pada 2011 ro­ku – auto­rem jest marzkaaa.

Nie żałuj jut­ra, nie żałuj te­go co się jeszcze nie wydarzyło! 

myśl
zebrała 60 fiszek • 30 listopada 2011, 09:07

Zwyk­le błędy po­pełnia się łat­wo, ale życie z ich kon­sekwen­cja­mi by­wa wyjątko­wo trudne. 

myśl
zebrała 52 fiszki • 29 listopada 2011, 22:11

Co jeśli de­cyz­ja zam­knie dal­szy wybór, og­ra­niczy możli­wości, zmniej­szy ilość dostępnych opcji?
Co jeśli da Ci... szczęście?
Znów poszu­kiwa­nie ko­lej­nych co jeśli... 

myśl
zebrała 31 fiszek • 28 listopada 2011, 21:59

I na co dzień tak wiel­kie uczu­cia zos­tają za­myka­ne w tak małych słowach. 

myśl
zebrała 56 fiszek • 25 listopada 2011, 13:43

Szu­kając is­kry, która ma na­dać wszys­tkiemu blask,
uważaj żeby się nie po­parzyć roz­pa­lonym ogniem. 

myśl
zebrała 40 fiszek • 24 listopada 2011, 13:48

Może i marze­nia nic nie kosztują, ale ich ce­na może być bar­dzo wysoka... 

myśl
zebrała 52 fiszki • 22 listopada 2011, 21:56

Cudze his­to­rie wy­dają się ciekaw­sze, ale włas­ne bru­dy po­zos­tają czystsze. 

myśl
zebrała 49 fiszek • 20 listopada 2011, 21:35

Boisz się, że się nie uda, że nic z te­go będzie.
A co jeśli wręcz prze­ciw­nie, wreszcie się uda.
Czy jes­teś na to przy­goto­wany, czy może te­go bar­dziej się boisz? 

myśl
zebrała 66 fiszek • 17 listopada 2011, 15:11

Prze­lot­nie wy­mieniony uśmiech,
spoj­rze­nie, które tak trud­no za­pom­nieć,
przy­pad­ko­wy dotyk,
za­pach per­fum, które­go się szu­ka,
te kil­ka za­mienionych słów...
Małe ro­man­se nasze­go życia, które każde­mu się zdarzają...
Trwają za­led­wie chwilę, których cza­sem trochę żal... 

myśl
zebrała 66 fiszek • 15 listopada 2011, 20:24

Nadzieja po­ciąga za sobą myśl, że masz jeszcze na coś szansę.
Że masz szansę coś zmienić. 

myśl
zebrała 63 fiszki • 14 listopada 2011, 21:08

marzkaaa

"Nie szukaj szczęścia w gwiazdach cudzego nieba, kiedy własne wisi ci nad głową." marzkaaa myśli :) A może gdy już nie ma nic do stracenia, wszystko jest do zyskania... Wszelkie prawa zastrzeżone. Teksty zamieszczane na tej stronie należą do autora. Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez zgody właściciela praw autorskich ZABRONIONE. Naruszenie praw autorskich podlega karze przewidzianej w kodeksie karnym oraz dzienniku ustaw. Mówi o tym ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku z późniejszymi zmianami.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

marzkaaa

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

10 sierpnia 2016, 21:39danioł sko­men­to­wał tek­st W myślach układam roz­mowę [...]

2 maja 2016, 10:11Irracja sko­men­to­wał tek­st Dotknij mej rzeczy­wis­tości. Ja na­dal [...]

1 maja 2016, 21:21krysta sko­men­to­wał tek­st Dotknij mej rzeczy­wis­tości. Ja na­dal [...]

16 lutego 2016, 08:38fyrfle sko­men­to­wał tek­st Mówi się, że lep­szy [...]

16 lutego 2016, 08:34marzkaaa do­dał no­wy tek­st Mówi się, że lep­szy [...]

5 stycznia 2016, 23:17marzkaaa do­dał no­wy tek­st Bo my w tę [...]

4 stycznia 2016, 14:09marzyciel08 sko­men­to­wał tek­st Jak wiele mogła zmienić [...]

3 stycznia 2016, 19:56marzyciel08 sko­men­to­wał tek­st Jak wiele mogła zmienić [...]